کمترین: 
4750.6
بیشترین: 
4750.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4750.6
زمان: 
9/25 09:10
قیمت پوند امروز 25 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 25 آذر 1396 , 4750.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 09:10","price":4750.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398