کمترین: 
4191.3
بیشترین: 
4191.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4191.3
زمان: 
9/25 09:10
قیمت یورو امروز 25 آذر 1396
قیمت یورودر تاریخ 25 آذر 1396 , 4191.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 09:10","price":4191.3}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398