کمترین: 
3565.9
بیشترین: 
3565.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3565.9
زمان: 
9/25 09:10
قیمت دلار امروز 25 آذر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 25 آذر 1396 , 3565.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 09:10","price":3565.9}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398