کمترین: 
63.23
بیشترین: 
63.24
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.23
زمان: 
9/25 02:00
قیمت نفت برنت امروز 25 آذر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 25 آذر 1396 , 63.23 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 01:00","price":63.24},{"date":"1396/09/25 02:00","price":63.23}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398