کمترین: 
561.88
بیشترین: 
562.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
561.88
زمان: 
9/25 01:00
قیمت گازوئیل امروز 25 آذر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 25 آذر 1396 , 561.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 00:32","price":562.38},{"date":"1396/09/25 01:00","price":561.88}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398