کمترین: 
2.619
بیشترین: 
2.624
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.624
زمان: 
9/25 02:00
قیمت گاز طبیعی امروز 25 آذر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 25 آذر 1396 , 2.624 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 00:00","price":2.619},{"date":"1396/09/25 01:00","price":2.623},{"date":"1396/09/25 02:00","price":2.624}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398