کمترین: 
1.35
بیشترین: 
1255.89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1255.20
زمان: 
9/25 01:35
قیمت اونس طلا امروز 25 آذر 1396

قیمت اونس طلادر تاریخ 25 آذر 1396 , 1255.20 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 00:00","price":1255.70},{"date":"1396/09/25 00:10","price":1255.88},{"date":"1396/09/25 00:15","price":1255.89},{"date":"1396/09/25 00:30","price":1255.78},{"date":"1396/09/25 00:35","price":1255.76},{"date":"1396/09/25 00:40","price":1255.64},{"date":"1396/09/25 00:45","price":1255.66},{"date":"1396/09/25 00:50","price":1255.78},{"date":"1396/09/25 00:55","price":1255.67},{"date":"1396/09/25 01:00","price":1255.74},{"date":"1396/09/25 01:35","price":1255.20}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398