کمترین: 
1.655
بیشترین: 
1.6584
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.655
زمان: 
9/25 02:00
قیمت بنزین امروز 25 آذر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 25 آذر 1396 , 1.655 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 00:00","price":1.6584},{"date":"1396/09/25 00:32","price":1.6553},{"date":"1396/09/25 01:00","price":1.6574},{"date":"1396/09/25 02:00","price":1.655}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398