کمترین: 
641.34
بیشترین: 
690.99
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
680
زمان: 
9/24 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 24 آذر 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 24 آذر 1396 , 680 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/24 00:00","price":677},{"date":"1396/09/24 00:30","price":690.99},{"date":"1396/09/24 01:00","price":683},{"date":"1396/09/24 04:30","price":667.18},{"date":"1396/09/24 07:30","price":650.5},{"date":"1396/09/24 08:00","price":667},{"date":"1396/09/24 08:30","price":661.5},{"date":"1396/09/24 09:00","price":656.74},{"date":"1396/09/24 09:30","price":655},{"date":"1396/09/24 11:00","price":662.01},{"date":"1396/09/24 11:30","price":666},{"date":"1396/09/24 12:00","price":673.35},{"date":"1396/09/24 14:00","price":641.34},{"date":"1396/09/24 14:30","price":652.01},{"date":"1396/09/24 15:00","price":651.76},{"date":"1396/09/24 15:30","price":649.99},{"date":"1396/09/24 16:00","price":650},{"date":"1396/09/24 16:30","price":651},{"date":"1396/09/24 17:00","price":664},{"date":"1396/09/24 17:30","price":682},{"date":"1396/09/24 18:00","price":670.5},{"date":"1396/09/24 18:30","price":671},{"date":"1396/09/24 19:00","price":685},{"date":"1396/09/24 19:30","price":690},{"date":"1396/09/24 20:00","price":677.1},{"date":"1396/09/24 20:30","price":684},{"date":"1396/09/24 21:30","price":683.32},{"date":"1396/09/24 22:00","price":684.9},{"date":"1396/09/24 22:30","price":683.5},{"date":"1396/09/24 23:00","price":679.78},{"date":"1396/09/24 23:30","price":680}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398