کمترین: 
16266
بیشترین: 
17975
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17682
زمان: 
9/24 23:30
قیمت بیت کوین امروز 24 آذر 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 24 آذر 1396 , 17682 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/24 00:00","price":16424},{"date":"1396/09/24 00:30","price":16300},{"date":"1396/09/24 01:00","price":16266},{"date":"1396/09/24 04:30","price":16874},{"date":"1396/09/24 07:30","price":17087},{"date":"1396/09/24 08:00","price":17150},{"date":"1396/09/24 08:30","price":17274},{"date":"1396/09/24 09:00","price":17354},{"date":"1396/09/24 09:30","price":17260},{"date":"1396/09/24 11:00","price":17067},{"date":"1396/09/24 11:30","price":17072},{"date":"1396/09/24 12:00","price":17112},{"date":"1396/09/24 14:00","price":17953},{"date":"1396/09/24 14:30","price":17766},{"date":"1396/09/24 15:00","price":17887},{"date":"1396/09/24 15:30","price":17973},{"date":"1396/09/24 16:00","price":17975},{"date":"1396/09/24 16:30","price":17876},{"date":"1396/09/24 17:00","price":17777},{"date":"1396/09/24 17:30","price":17812},{"date":"1396/09/24 18:00","price":17811},{"date":"1396/09/24 18:30","price":17800},{"date":"1396/09/24 19:00","price":17711},{"date":"1396/09/24 19:30","price":17721},{"date":"1396/09/24 20:00","price":17711},{"date":"1396/09/24 20:30","price":17597},{"date":"1396/09/24 21:00","price":17603},{"date":"1396/09/24 21:30","price":17659},{"date":"1396/09/24 22:00","price":17594},{"date":"1396/09/24 22:30","price":17699},{"date":"1396/09/24 23:00","price":17657},{"date":"1396/09/24 23:30","price":17682}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398