کمترین: 
1252.55
بیشترین: 
556200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1255.80
زمان: 
9/24 23:55
قیمت اونس طلا امروز 24 آذر 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 24 آذر 1396 , 1255.80 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398