کمترین: 
62.75
بیشترین: 
62.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.75
زمان: 
9/23 12:08
قیمت نفت اوپک امروز 23 آذر 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 23 آذر 1396 , 62.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 12:08","price":62.75}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398