کمترین: 
891
بیشترین: 
1061
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1061
زمان: 
9/23 12:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 23 آذر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 23 آذر 1396 , 1061 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 11:50","price":891},{"date":"1396/09/23 12:00","price":1061}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398