کمترین: 
696000
بیشترین: 
696000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
696000
زمان: 
9/23 11:42
قیمت نیم سکه امروز 23 آذر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 23 آذر 1396 , 696000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 11:42","price":696000}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398