کمترین: 
5040
بیشترین: 
5053
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5048
زمان: 
9/23 11:50
قیمت یورو امروز 23 آذر 1396
قیمت یورودر تاریخ 23 آذر 1396 , 5048 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 10:30","price":5040},{"date":"1396/09/23 10:40","price":5050},{"date":"1396/09/23 11:10","price":5053},{"date":"1396/09/23 11:30","price":5050},{"date":"1396/09/23 11:50","price":5048}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399