کمترین: 
4354
بیشترین: 
4358
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4354
زمان: 
9/23 11:40
قیمت فرانک سوئیس امروز 23 آذر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 23 آذر 1396 , 4354 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 10:10","price":4354},{"date":"1396/09/23 10:50","price":4358},{"date":"1396/09/23 11:10","price":4357},{"date":"1396/09/23 11:40","price":4354}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398