کمترین: 
3381
بیشترین: 
3384
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3381
زمان: 
9/23 13:00
قیمت دلار کانادا امروز 23 آذر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 23 آذر 1396 , 3381 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 10:10","price":3383},{"date":"1396/09/23 11:10","price":3384},{"date":"1396/09/23 11:50","price":3383},{"date":"1396/09/23 12:00","price":3382},{"date":"1396/09/23 13:00","price":3381}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398