کمترین: 
1125
بیشترین: 
1126
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1125
زمان: 
9/23 11:50
قیمت لیر ترکیه امروز 23 آذر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 23 آذر 1396 , 1125 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 10:10","price":1126},{"date":"1396/09/23 11:50","price":1125}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398