کمترین: 
5808
بیشترین: 
5816
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5808
زمان: 
9/23 12:40
قیمت پوند امروز 23 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 23 آذر 1396 , 5808 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 10:10","price":5816},{"date":"1396/09/23 11:20","price":5814},{"date":"1396/09/23 11:50","price":5809},{"date":"1396/09/23 12:40","price":5808}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399