کمترین: 
2107.3
بیشترین: 
2107.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2107.3
زمان: 
9/23 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 23 آذر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 23 آذر 1396 , 2107.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 09:10","price":2107.3}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398