کمترین: 
60.8
بیشترین: 
60.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.8
زمان: 
9/23 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 23 آذر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 23 آذر 1396 , 60.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 09:10","price":60.8}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398