کمترین: 
10967.3
بیشترین: 
10967.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10967.3
زمان: 
9/23 09:10
قیمت بات تایلند امروز 23 آذر 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 23 آذر 1396 , 10967.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 09:10","price":10967.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398