کمترین: 
873.1
بیشترین: 
873.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
873.1
زمان: 
9/23 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 23 آذر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 23 آذر 1396 , 873.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 09:10","price":873.1}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398