کمترین: 
2643.1
بیشترین: 
2643.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2643.1
زمان: 
9/23 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 23 آذر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 23 آذر 1396 , 2643.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 09:10","price":2643.1}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398