کمترین: 
9467.9
بیشترین: 
9467.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9467.9
زمان: 
9/23 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 23 آذر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 23 آذر 1396 , 9467.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 09:10","price":9467.9}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398