کمترین: 
301.2
بیشترین: 
301.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
301.2
زمان: 
9/23 09:10
قیمت دینار عراق امروز 23 آذر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 23 آذر 1396 , 301.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 09:10","price":301.2}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398