کمترین: 
9258.6
بیشترین: 
9258.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9258.6
زمان: 
9/23 09:10
قیمت ریال عمان امروز 23 آذر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 23 آذر 1396 , 9258.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 09:10","price":9258.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398