کمترین: 
978
بیشترین: 
978
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
978
زمان: 
9/23 09:10
قیمت ریال قطر امروز 23 آذر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 23 آذر 1396 , 978 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 09:10","price":978}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399