کمترین: 
949.4
بیشترین: 
949.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
949.4
زمان: 
9/23 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 23 آذر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 23 آذر 1396 , 949.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 09:10","price":949.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398