کمترین: 
11779.1
بیشترین: 
11779.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11779.1
زمان: 
9/23 09:10
قیمت دینار کویت امروز 23 آذر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 23 آذر 1396 , 11779.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 09:10","price":11779.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398