کمترین: 
427.7
بیشترین: 
427.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
427.7
زمان: 
9/23 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 23 آذر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 23 آذر 1396 , 427.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 09:10","price":427.7}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398