کمترین: 
423.1
بیشترین: 
423.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
423.1
زمان: 
9/23 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 23 آذر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 23 آذر 1396 , 423.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 09:10","price":423.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398