کمترین: 
3616.1
بیشترین: 
3616.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3616.1
زمان: 
9/23 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 23 آذر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 23 آذر 1396 , 3616.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 09:10","price":3616.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398