کمترین: 
3161
بیشترین: 
3161
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3161
زمان: 
9/23 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 23 آذر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 23 آذر 1396 , 3161 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 09:10","price":3161}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398