کمترین: 
933.7
بیشترین: 
933.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
933.7
زمان: 
9/23 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 23 آذر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 23 آذر 1396 , 933.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 09:10","price":933.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398