کمترین: 
969.4
بیشترین: 
969.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
969.4
زمان: 
9/23 09:10
قیمت درهم امارات امروز 23 آذر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 23 آذر 1396 , 969.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 09:10","price":969.4}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398