کمترین: 
4782.3
بیشترین: 
4782.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4782.3
زمان: 
9/23 09:10
قیمت پوند امروز 23 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 23 آذر 1396 , 4782.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 09:10","price":4782.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398