کمترین: 
4211.7
بیشترین: 
4211.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4211.7
زمان: 
9/23 09:10
قیمت یورو امروز 23 آذر 1396
قیمت یورودر تاریخ 23 آذر 1396 , 4211.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 09:10","price":4211.7}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398