کمترین: 
3559.9
بیشترین: 
3559.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3559.9
زمان: 
9/23 09:10
قیمت دلار امروز 23 آذر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 23 آذر 1396 , 3559.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 09:10","price":3559.9}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398