کمترین: 
654.5
بیشترین: 
728.99
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
680
زمان: 
9/23 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 23 آذر 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 23 آذر 1396 , 680 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 00:00","price":678},{"date":"1396/09/23 00:30","price":673},{"date":"1396/09/23 01:00","price":686.63},{"date":"1396/09/23 04:30","price":700},{"date":"1396/09/23 07:30","price":709.01},{"date":"1396/09/23 08:00","price":728.99},{"date":"1396/09/23 10:30","price":707},{"date":"1396/09/23 11:00","price":703.99},{"date":"1396/09/23 11:30","price":707.1},{"date":"1396/09/23 12:00","price":685},{"date":"1396/09/23 12:30","price":698},{"date":"1396/09/23 13:30","price":721},{"date":"1396/09/23 14:00","price":724.98},{"date":"1396/09/23 16:30","price":700.5},{"date":"1396/09/23 17:00","price":696},{"date":"1396/09/23 17:30","price":694.98},{"date":"1396/09/23 18:00","price":681},{"date":"1396/09/23 18:30","price":677.8},{"date":"1396/09/23 19:00","price":660.01},{"date":"1396/09/23 19:30","price":687.94},{"date":"1396/09/23 20:00","price":686.98},{"date":"1396/09/23 20:30","price":682.89},{"date":"1396/09/23 21:00","price":670},{"date":"1396/09/23 21:30","price":662.01},{"date":"1396/09/23 22:00","price":655.5},{"date":"1396/09/23 22:30","price":654.5},{"date":"1396/09/23 23:00","price":667.01},{"date":"1396/09/23 23:30","price":680}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398