کمترین: 
16036
بیشترین: 
16999
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16412
زمان: 
9/23 23:30
قیمت بیت کوین امروز 23 آذر 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 23 آذر 1396 , 16412 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 00:00","price":16318},{"date":"1396/09/23 00:30","price":16202},{"date":"1396/09/23 01:00","price":16597},{"date":"1396/09/23 04:30","price":16349},{"date":"1396/09/23 07:30","price":16084},{"date":"1396/09/23 08:00","price":16401},{"date":"1396/09/23 10:30","price":16234},{"date":"1396/09/23 11:00","price":16314},{"date":"1396/09/23 11:30","price":16401},{"date":"1396/09/23 12:00","price":16999},{"date":"1396/09/23 12:30","price":16660},{"date":"1396/09/23 13:30","price":16447},{"date":"1396/09/23 14:00","price":16366},{"date":"1396/09/23 16:30","price":16636},{"date":"1396/09/23 17:00","price":16547},{"date":"1396/09/23 17:30","price":16530},{"date":"1396/09/23 18:00","price":16418},{"date":"1396/09/23 18:30","price":16262},{"date":"1396/09/23 19:00","price":16036},{"date":"1396/09/23 19:30","price":16310},{"date":"1396/09/23 20:00","price":16336},{"date":"1396/09/23 20:30","price":16286},{"date":"1396/09/23 21:00","price":16460},{"date":"1396/09/23 21:30","price":16450},{"date":"1396/09/23 22:00","price":16552},{"date":"1396/09/23 22:30","price":16433},{"date":"1396/09/23 23:00","price":16434},{"date":"1396/09/23 23:30","price":16412}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398