کمترین: 
1013.26
بیشترین: 
1258.72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1255.07
زمان: 
9/23 23:55
قیمت اونس طلا امروز 23 آذر 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 23 آذر 1396 , 1255.07 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398