کمترین: 
507
بیشترین: 
507
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
507
زمان: 
9/22 13:30
قیمت کرون سوئد امروز 22 آذر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 22 آذر 1396 , 507 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 13:30","price":507}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398