کمترین: 
13910
بیشترین: 
13910
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13910
زمان: 
9/22 12:50
قیمت دینار کویت امروز 22 آذر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 22 آذر 1396 , 13910 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 12:50","price":13910}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398