کمترین: 
1366000
بیشترین: 
1368000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1366000
زمان: 
9/22 14:12
قیمت سکه بهار آزادی امروز 22 آذر 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 22 آذر 1396 , 1366000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 12:42","price":1368000},{"date":"1396/09/22 13:24","price":1367000},{"date":"1396/09/22 14:12","price":1366000}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398