کمترین: 
1367500
بیشترین: 
1369500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1367500
زمان: 
9/22 14:24
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 22 آذر 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 22 آذر 1396 , 1367500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 12:36","price":1369500},{"date":"1396/09/22 13:12","price":1368500},{"date":"1396/09/22 13:30","price":1367500},{"date":"1396/09/22 14:18","price":1368500},{"date":"1396/09/22 14:24","price":1367500}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399