کمترین: 
2530
بیشترین: 
2538
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2530
زمان: 
9/22 13:40
قیمت منات آذربایجان امروز 22 آذر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 22 آذر 1396 , 2530 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 12:30","price":2538},{"date":"1396/09/22 13:40","price":2530}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398