کمترین: 
11150
بیشترین: 
11150
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11150
زمان: 
9/22 12:30
قیمت دینار بحرین امروز 22 آذر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 22 آذر 1396 , 11150 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 12:30","price":11150}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398