کمترین: 
10950
بیشترین: 
10950
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10950
زمان: 
9/22 12:30
قیمت ریال عمان امروز 22 آذر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 22 آذر 1396 , 10950 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 12:30","price":10950}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398