کمترین: 
1125
بیشترین: 
1125
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1125
زمان: 
9/22 12:30
قیمت ریال عربستان امروز 22 آذر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 22 آذر 1396 , 1125 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 12:30","price":1125}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398